Att tyda etiketten

Vad betyder egentligen alla franska ord på champagneetiketten? Det får du veta här:

Så här läser du en champagneetikett

  1. Att det rör sig om en champagne måste framgå av etiketten.
  2. Information om hur torr champagnen är, i det här fallet Brut. Brut betyder att champagnen innehåller max 12 g socker/liter.
  3. Producentens namn.
  4. Om alla druvor kommer från en Grand Cru- eller Premier Cru-by brukar det ofta anges på etiketten.
  5. Om champagnen är en Blanc de Blancs (100% vita druvor) brukar det oftast anges på etiketten.
  6. Orten där producenten är registrerad. Här handlar det om Grand Cru-byn Avize.
  7. Alkoholhalten måste framgå …
  8. … liksom mängden vätska i flaskan.
  9. Producentens registreringsnummer. De två bokstäverna i början anger typen av producent, i det här fallet en récoltant manipulant (RM), en småodlare.